Za právnou pomocou už viac cestovať nemusíte - ja môžem prísť riešiť Váš právny problém priamo k Vám.

JUDr. Miriam Jachymová


Táborská 36
040 01 Košice


O2: 0915 77 11 22

miriam.jachymova@gmail.com

 

Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 5155

Vitajte na mojom webe

Právnické vzdelanie som získala absolvovaním magisterského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2001. Svoje vzdelanie som si na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach doplnila vykonaním rigoróznej skúšky zo správneho práva.

Po ukončení štúdia som nastúpila na pozíciu firemného právnika do s.r.o. s nemeckým konateľom, vďaka čomu som si dostatočne prehĺbila aj znalosť nemeckého jazyka. Následne som pôsobila v troch advokátskych kanceláriách, kde som sa venovala  obchodnému právu (založenie s.r.o. s nemeckým prvkom vrátane kompletnej právnej terminológie v nemeckom jazyku) a občianskemu právu (zmluvná agenda, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie rozborov - podaní - stanovísk).

Od 01.01.2010 pôsobím samostatne ako advokát a venujem sa občianskej agende, obchodnej agende, rodinnoprávnej agende, trestnej agende – kde mám možnosť komplexne zastupovať mandantov v konaní pred súdmi i inými orgánmi a samostatne spracovať právnu problematiku v ich záujme a spokojnosti podľa možnosti čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.

 

Upozornenie návštevníkom

Táto webová stránka je vo vývoji a podlieha priebežným úpravám. Publikované informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť podkladom na žiaden právny nárok.